Soustředění družstva mladších žáků

logo zapas

Trenér družstva mladších "A" žáků, p. Tomáš Sysala, č. tel.:  736 687 025, organizuje jarní soustředění tohoto družstva.  Soustředění se bude konat ve dnech 18.3. - 22.3. 2020. Místo: Frýdlant nad Ostravicí. Cena: 3 200,- Kč.
Této příležitosti mohou využít všichni hráči družstev mladších žáků FK Stará Bělá - tedy i hráči "B" družstva mladších žáků. Rodiče případných zájemců nechť mě kontaktují nejpozději do pátku 21. 2. 2020.