INFORMACE VŠEM HRÁČŮM A JEJICH RODIČŮM

info FKSBInformace výboru FK Stará Bělá všem aktivním hráčům a jejich rodičům

Výbor FK Stará Bělá sděluje všem hráčům a rodičům hráčů mládežnických družstev, že vzhledem k neustále se zvyšujícím finančním nákladům na činnost celého klubu a při předběžné kalkulaci příjmů a výdajů v roce 2016 byl donucen přijmout rozhodnutí o zvýšení měsíčních klubových příspěvků na 300,- Kč. Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu se stanovami FK Stará Bělá z.s.

Výjimku tvoří předpřípravky u trenéra Ondřeje Pytlíka, kde zůstává výše příspěvků 200,- Kč měsíčně.

Dále výbor sděluje všem rodičům, že na základě zvyšujících se požadavků na placení příspěvků bezhotovostním bankovním převodem na účet klubu je proto možno od ledna 2017 příspěvky hradit na číslo účtu 2621191339/0800, variabilní symbol = rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno hráče a měsíc, za který je příspěvek hrazen, např. Josef Novák – leden. Nadále zůstává v platnosti i dosavadní způsob hrazení příspěvků hotově trenérům, u předpřípravky a starší přípravky A (trenér Moravec) předsedovi klubu.

V průběhu ledna a února 2017 budou rovněž vybírány příspěvky FAČR ve výši 100,- Kč u hráčů do 18 let a 200,- Kč nad 18 let ode všech členů FAČR. Tyto příspěvky nutno uhradit do 25. 2. 2017, protože klub je povinen je převést na účet FAČR do 28 .2. 2017.

Za výbor FK Stará Bělá z.s.

Ing. Zdeněk Palička

předseda klubu