Aktuální informace k rekonstrukci hlavní hrací plochy FK Stará Bělá

logo_zapas1.jpg

Informace k rekonstrukci hřiště v areálu FK Stará Bělá

Vážení rodiče, hráči, trenéři a fanoušci,

výbor fotbalového klubu vám přínáší, pro větší transparentnost, aktuální informace k opravě fotbalového hřiště v areálu FK Stará Bělá z.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MŠMT V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ, podprogram  133D 531 MŠMT

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

k žádosti o dotaci – podprogram 133D 531 MŠMT -Podpora materiálně technické základny sportu – číslo žádosti  V5-502020-531-00264

Projekt řeší první etapu tj. rekonstrukci travnaté hrací plochy stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu ve Staré Bělé. Fotbalový areál se nachází ve střední části obce, v těsné blízkosti areálu se nacházejí tenisové kurty a koupaliště, kdy rekonstrukce nijak nezmění architektonický ráz areálu. Dojde k vybudování nové plochy fotbalového hřiště pro celoroční aktivní sportovní činnost devíti mládežnických družstev ve všech kategoriích, včetně opravy drenážního systému a automatické závlahy a ohraničení hřiště bude posunuto o 5m dále ve směru od správní budovy, kdy musí být nově osazeny fotbalové branky a záchytné konstrukce v souladu s PF FAČR. Ve druhé etapě bude v uvolněném prostoru u správní budovy vyprojektována výstavba MINI hřiště s umělým trávníkem UT3G (20x40m) pro rozšíření celoroční činnosti spolku.

Záměrem projektu je pokračující rozvoj vybudovaného Sportovního centra mládeže MS KFS a to pro zajištění a vytvoření celoročních podmínek k rozšíření tréninkových jednotek i v návaznosti na každoroční nárůst počtu mladých lidí aktivně zapojených ve všech kategoriích mládeže a přispět tak k prevenci patologických jevů, zdraví mladých lidí a jejich sportovně kulturnímu vyžití na území SMO, především MěO Stará Bělá.

Předmětem investičního záměru je oprava fotbalového trávníku, včetně přilehlých prostor a sportovního vybavení, čímž dojde k výraznému zkvalitnění sportovního zázemí, včetně rozšíření kapacity tréninkových jednotek a podmínek pro kategorie mládeže.

Finanční náklady:

Celkové náklady na akci:

5.897 560,-

Dotace z prostředků státního rozpočtu:

4.128 292,-

Dotace ze SR tvoří  z celkových nákladů projektu:

70

%

Financování celkem = a) + b)

1.769 268,-

a) Vlastní zdroje příjemce dotace:

197 572,-

b) Další zdroje včetně ostatních veřejných rozpočtů:

1.571 696,-

Dotace z rozpočtu SMO tvoří  z celkových nákladů projektu:

27

%

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                             

 UCHAZEČI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

EUROGREEN CZ  s.r.o.,                 Náměstí Jiřího 2,     407 56 Jiřetín                         IČ 64651959

SPORT Construction a.s.,               Jindřišská 2092/28,    110 01  Praha 1                      IČ 27752771

graseko s.r.o.,                                  Blanická 217/86,         724 00  Ostrava                     IČ 25840371

Výběrová komise spolku dle zadaných kritérií vyhodnotila předložené nabídky uchazečů a stanovila pořadí výběrového řízení:

-             EUROGREEN CZ  s.r.o.,                   IČ 64651959      …  100,00 %  

-             graseko s.r.o.,                                     IČ 25840371       …   98,34 %      

-             SPORT Construction a.s.,                  IČ 27752771      …    98,25 %

V uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje zahájit uvedený projekt  8.6. 2020 a dílo provést nejpozději

do termínu  10.8. 2020.

  

                                                                                                                                                               Ing. Zdeněk Palička v.r.

                                                                                                                                                                  předseda spolku