DŮLEŽITÁ INFORMACE

info FKSB

Rozhodnutí VV FK Stará Bělá

 
Na základě rozhodnutí vlády ČR o omezení volného pohybu osob se až do odvolání ruší veškeré tréninky a sportovní aktivity všech členů FK Stará Bělá na sportovištích, které jsou v nájmu FK Stará Bělá. Jedná se zejména o areál hřiště na kopanou ve Staré Bělé a o areál hřiště na kopanou v Proskovicích. 
 
Ing. Zdeněk Palička
předseda FK Stará Bělá