POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

valna hromada

POZVÁNKA na Valnou hromadu

FK STARÁ BĚLÁ

která se bude konat v pátek 21. 4. 2017 od 19:00 hodin na hřišti FK Stará Bělá.

 

PROGRAM:
  • Zahájení a volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti FK SB za rok 2016
  • Zpráva o hospodaření FK SB za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
  • Zpráva revizní a inventarizační komise
  • Diskuse
  • Usnesení
  • Závěr
FKSB logo

 

podpis Palicka

Ing. Zdeněk Palička

předseda FK Stará Bělá